Skip to:

1
2
3
4
5

CATS, czyli pełna partycypacja dzieci i młodzieży

- Tam zobaczyłam jak ważne jest, aby dzieci i młodzi ludzie byli aktywni, aby ich głos był słyszalny – mówi o udziale w konferencji CATS Paulina Łohinowicz. Michalina Horbatowska podkreśla, że CATS to motywator do kolejnych działań w środowisku lokalnym, a Tymon Radzik... więcej...

75. rocznica śmierci Starego Doktora

6 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, jak co roku, złożył kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka w Warszawie, oddając hołd pierwszemu nieformalnemu rzecznikowi praw dziecka. - Był z dziećmi do samego końca – to postawa, która zasługuje na najwyższe uznanie i... więcej...

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2017 roku w 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył  okolicznościowy wieniec na Starym Mieście, pod Pomnikiem Małego Powstańca upamiętniającym dzieci - najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego.... więcej...

Konkurs RPD na prace magisterskie – wyniki

Spośród prac zgłoszonych  na ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską, poruszającą problematykę praw dziecka w różnych aspektach nagrodzono trzy, a dwie otrzymały wyróżnienia. Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac.... więcej...

W Senacie o działalności RPD

27 lipca br. w Senat RP zapoznał się i przyjął Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do... więcej...